Administrare de personal

AdviseCube furnizeaza servicii de administrare de personal si servicii specifice REGES,  ce cuprind urmatoarele activitati  fara ca enumerarea sa fie una limitativa:

 

Administrare de personal

 • Auditul dosarelor de personal;
 • Asistenta si consultanta in vederea intocmirii dosarelor de personal;
 • Intocmirea contractelor individuale de munca si  a actelor aditionale la contractele de munca;
 • Intocmirea deciziilor de suspendare si de incetare a contractelor de munca;
 • Completarea adeverintelor necesare salariatilor cu date aferente administrarii de personal;
 • Intocmirea rapoartelor si a altor analize cu date ce rezulta din serviciile de  administrare de personal.

Alte activitati conexe serviciilor de  administrare de personal

 • Asistenta si consultanta in relatia cu autoritatile abilitate;
 • Asistenta in cadrul controalelor si auditului.

 

 

 

REGES (Registrul General de Evidenta a Salariatilor)

 • Audit REGES;
 • Asistenta si consultanta in vederea completarii REGES;
 • Inregistrarea in REGES a datelor referitoare la incheierea, modificarea suspendarea si incetarea contractelor de munca;
 • Intocmirea rapoartelor si a altor analize specifice REGES.